Keresés a honlapon
Pályázati zárás
2014.09.22.

Lejárt a MIT és a Faludy György Irodalmi Műhely Szárnypróbálgatók 2015-ös pályázatának beadási határideje.
A pályázat zsűrije megkezdte munkáját.
Pályázat
2014.08.23.

Megjelent a "Szárnypróbálgatók 2015" című országos irodalmi pályázat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Szépírói Tagozata, és a Faludy György Irodalmi Műhely kiírásában.Pályamunkák beadási határideje: 2014. szeptember 21. 24 óra
FEJLESZTÉS
2014.08.22.

Tisztelt Érdeklődők!
Honlapom jelenleg fejlesztés alatt áll, rövid idő múlva megújult formában köszöntöm olvasóimat.

OLVASSON BELE!

A kötetborítókra kattintva részleteket olvashat a könyvből!


1. kötet (1976)

szociográfia

Góg János: Történelem Vallató
(Szociológiai-szociográfiai munka)

A könyv egy zárt, munkahelyi közösség útját, életét, viszonyait, eredményeit dolgozza fel, beillesztve az adott társadalmi korszak kereteibe.
Mérete: A/5 ragasztott
Terjedekem: 88 p.
Kiadja: Szegedi Nyomda Vállalat (1974)
Engedély szám: 75-5339


2. kötet (1992)

versek

Góg János: Virágok
(gyermekversek)

Kádár Kata grafikus közreműködésével készült el a virágokról szóló gyermekverseket tartalmazó kiadvány, amelyet a szerző óvónő feleségének és két kiskorú leánygyermekének, Laurának és Csengének ajánlott.
Mérete: A/6-os
Terjedelme: 48 p.
Kiadja: Raszter Könyvkiadó (1992)
Engedélyszám: 06-09-000756/07


3. kötet (1997)

ifjúkori versek

Góg János: Kollázs
(versek)

A Kötet alcímében a szerző ajánlása szerepel: „Ifjúkori versek, amelyekkel még tartoztam Nektek, s Önmagamnak”. Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya válogatása a szerző véletlenül megmaradt és előkerült fiatalkori verseiből szerkesztett kötetbe néhány tucatnyit, sajátos válogatási szempontok alapján.
A versek ma is érvényes és aktuális kérdésekre keresik a választ, sajátos fiatal lendülettel és olykor formabontó eszközökkel.
Méret: AK/40 keménytáblás
Terjedelem: 48 p.
Kiadja: Raszter Könyvkiadó & Nyomda (1997) Csongrád, Szép u. 12.
ISBN: 963 8013 04 4


4. kötet (1997)

novellák

Góg János – Máthé Ferenc: Álom
(mesék és novellák)

A fiatalon (1978-ban) elhunyt atyai jóbarátnak, Máthé Ferencnek igyekszik emléket állítani a szerzőpáros másik tagja, Góg János, azzal, hogy közreadja a közösen írt, vagy egymás ötleteinek felhasználásával – esetenként mintegy parafrázisként – született írásokat. A kötetet Nagy Éva grafikus rajzai illusztrálják.
Mérete: A/5
Terjedelme: 80 p.
Kiadja: Raszter Könyvkiadó (Csongrád)
ISBN: 963 8013 05 2


5. kötet (2001)

versek

Góg János: Ujjlenyomatok
(versek)

A szerző verseskötete az elmúlt években született versek közül válogat tematikusan. Mint Góg Laura, a szerkesztő írja előszavában: „ Góg János önmagáról, gondolatairól és a világról vall műveiben. Ezek a versek mindannyiunknak szólnak, gondolatokat ébresztenek, s talán képesek rádöbbenteni is dolgokra. Ha ez megtörténik, elérte célját a mindent áthidalni képes művészet.” A Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett szerző a Millennium évében a Vörösmarty költői pályázat nagydíjasa, a Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége és a Magyar Írók Internetes Társasága költői pályázatának díjazottja.
Méret: AK/40 keménytáblás
Terjedelem: 112 p.
Kiadja: Raszter Könyvkiadó & Nyomda (2001) Csongrád, Szép u. 12.
ISBN: 963 8013 11 7


6. kötet (2001)

novellák - prózai és drámai írások

Góg János: Magánügyek
(novellák)

A szerző 50. születésnapjára megjelent kötet két részre tagolódik. Első felében a hagyományos, klasszikus novella jelenik meg, második részében pedig a közéletiséget is vállaló író dokumentalista írásai, melyek a történéseken keresztül mutatják be a jelenkor társadalmi, emberi viszonyait, ugyanakkor mélyen a szerző életéhez tartozó elemeket tartalmaznak, így akár önéletrajzi jellegű írásoknak is nevezhetnénk őket.
Méret: A/5 ragasztott
Terjedelem: 160 p.
Kiadja: Raszter Könyvkiadó & Nyomda (2001) Csongrád, Szép u. 12.
ISBN: 963 8013 14 1


7. kötet (2001)

mesék

Góg János: Napfogyatkozás
(mesés kifestő)

Góg János gyermekeknek és felnőtteknek írott tanulságos meséjéhez Piti Katalin grafikus készített szinte minden technikával színezhető gyönyörű rajzokat.
Mérete: A/4 tűzött 150 g/m2-es karton
Terjedelem: Borító + 8 p.
Kiadja: Raszter Könyvkiadó & Nyomda (2001) Csongrád, Szép u. 12.
ISBN: 963 8013 16 8


8. kötet (2002)

versek

Góg János: Mélyből fakadó táncok
(versek)

A költő 8. kötetének versei az elmúlt egy-két év „termései”, a közéleti hangvételű művektől a szerelmi líráig több műfajú vers található a könyvben. „Első olvasásra nagy, másodikra még nagyobb gyönyörűséggel olvastam a versek elsősorban szellemi tartalmát. Manapság, amikor a költők többsége se önmagával, sem a körülötte lévő világgal nem képes foglalkozni, ez ritka gyönyörűség.” – írta többek között Faludy György baráti utószavában a kötethez.
Méret: AK/40 keménytáblás
Terjedelem: 120 p.
Kiadja: Raszter Könyvkiadó & Nyomda (2003) Csongrád, Szép u. 12.
ISBN: 963 8013 21 4

"Első olvasásra nagy, másodikra még nagyobb gyönyörűséggel olvastam a versek elsősorban szellemi tartalmát. Manapság, mikor a költők többsége se önmagával, sem a körülötte lévő világgal nem képes foglalkozni, ez ritka gyönyörűség. Lehetséges persze, hogy egyesek néhány verset – mint a Mi a vers? címűt, nem tudnak megérteni – de ez Ady Endrével és József Attilával is így volt, míg azok, akik most sem értik, úgy tesznek, mintha megértenők.”...
Faludy György


9. kötet (2003)

szonettkoszorú

A recenzió feltöltés alatt...

„Vagy hetven esztendővel, vagy még többel ezelőtt, Firenzében ültem először, vagy másodszor életemben és elhatároztam, hogy szonettet írok. Elhatározásom nagy bátorság jele volt. Tizennégy soros szonettet írni nagyon nehéz dolog. Nemcsak azért, mert a tizennégy sor, a sorok hossza, a rímkép és a ritmus meg van határozva és csak kis mértékben változtatható, de azért is, mert hogy jó legyen, negyven, ötven sor tartalmát kell valahogyan beleszorítani a tizennégybe és útközben sem eltévedni. Ez a legnehezebb, és ezért akadnak költők, akik elsőnek az utolsó sort írják meg. Így hát reszketve ültem neki a szonett megírásának és egy hét alatt sikerült is tizennégy sort valahogy összeeszkábálnom.
Szonett-koszorú, vagyis 14 vagy 15 szonett megírása, bonyolult szabályzattal egymáshoz fűzve, még sokkal nehezebb feladat. Magam sohasem mertem nekipróbálkozni. Csak József Attila és Góg János barátaimnak sikerült.
Nem is bátorságnak nevezem ezt, hanem vitézségnek, mert a bátorság lehet hiábavaló, de a vitézség mindig sikeres.”
Faludy György


10. kötet (2005)

versek

2005-ben jelent meg Sárból tapasztott város c. verseskötet (ISBN 963 8013 36 2), mely után egy Olasz Könyvkiadó érdeklődik. Ezért Baranyi Ferenc Kossuth–díjas költő az első verseket már le is fordította olaszra.

A könyv megjelenését így üdvözölte Mezei András József Attila-díjas költő, a CET főszerkesztője: „Kedves János, kedves barátom! Gratulálok kötetedhez! Ilyen szép kiállítású, ilyen tehetséggel megtervezett és megírt verseskötetet – ebben a mai, olcsó világban – párját ritkítja! Jó kézbe venni, olvasni, újra elővenni, ízlelgetni tehetséged egyre gazdagabb kincseit.”


11. kötet (2006)

mesék

A recenzió feltöltés alatt...


12. kötet (2007)

prózai írások, publicisztikák

2007-ben jelent meg Karcok a homokba című, prózai írásokat, publicisztikákat tartalmazó könyvem (ISBN: 978 963 8013 48 4), melyhez Takács Tibor Táncsics–díjas író írt előszót:
„Sokadik könyve már ez a költő, író, szerkesztő Góg Jánosnak, ennek a szívében fiatal, de éveit tekintve beérett embernek, hiszen mögötte már több mint öt évtized erdeje sötétedik. Tele az iszákja, annyi mindent hordoz benne, hogy hiába osztogatja, újra és újra megtelik. Mindig telis–tele van. Sorakoznak a könyvei, siet a betakarítással. De így van ez jól, hiszen hihetetlen energiákat hordoz a lelkében. Néki a vers elszálló, de nem menekülő madár, a próza meghitt beszélgetés, vallomás a lélek–látás, egy–egy kiállítás–megnyitás is alkalom nemessége felmutatására.”

Ugyanerről a kötetről Barcs János Váci Mihály-díjas költő recenziójában így ír: „A „Karcok a homokba” prózai írásai, versei, publicisztikái egy nagyon gazdag lelkű poéta–ember alkotásai. Góg János rendkívüli és szívós tehetségét dicsérik a kötetbe szerkesztett – irodalmi értékükben is maradandó – alkotások. A szerző nem csak nagyszerű költő, író, lapszerkesztő, de mint igaz ember is nagyrabecsülést érdemel mai irodalmi életünkben.
A „Szárnyalva Faludy–vitorlákon” című, kötetnyitó írás a nemrég eltávozott nagy „világjáró költőről” a közös költői, kortársi barátság prózai „ódája”. Faludy csongrádi jelenléte, kettejük szoros kapcsolata erős bizonyíték arra, hogy mester és tanítvány mennyire egy nyelvet tud beszélni, ha igaz és őszinte az a barátság. Az írásból megtudhatunk olyan életrajzi részleteket, véleményeket is, amelyeket a költőfejedelem sehol sem publikált, csak a szerzővel folytatott – közönség előtti – beszélgetések során került napvilágra. A szerző Faludy Györgyhöz írott versekkel is tiszteleg barátja emlékének.


13. kötet (2008)

versek

A 13. megjelent „Húrok rezdülése” című kötetről az alábbiakat írja a Könyvtárellátó Kft. ajánló könyvében az egyik Irodalomkritikus: „Góg János csongrádi költő 13. önálló kötetét a közelmúltban elhunyt barátjának, Faludy Györgynek ajánlja. A Kossuth-díjas költőfejedelem sorai olvashatók a borítón is: „A vers ősidőktől fogva zene! Aki a modernkedés kedvéért feladja a zeneiséget, az nem verset ír, hanem prózát!” A jó tanítvány, barát utóbbi négy évben született versei valódi lélekrezdülések, finom ritmusú kompozíciók. Bizonyság erre a Faludy emlékére című költemény néhány sora: „utat mutat és gyámolít minden kétkedőt,/ ráncai alól előmosolyog száz csodát/ huncutul plántál belénk bizalmat és erőt,/ önmagában egyesít édes–mostohát.” Minden verskedvelő olvasónak ajánlható, színvonalas kötet.”


14. kötet (2010)

VERSEK

"Góg János azon költők közél tartozik, akik még képesek felelősséget érezni az elesettek, kiszolgáltatottak, determináltak sorsa iránt, s tenni értük, a versíráson túl is. Ám a legtöbb, amit tehet, az, hogy merészel - kiküzdött magas színvonalon - "közszolgálati" költő lenni a mai posztmodern világban" (Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő)

„Lelkesen, ahogy egy 56 kötetes író tollából kitelik, ajánlom régtől ismert és igen tisztelt író barátom – Góg János író és költő – kötetét, aki messiási hittel küzd az alföldi kisvárosban.
Mivel végigkísérhettem eddigi irodalmi pályafutását és kiadói tevékenységét (benne a Föveny szerkesztésével), jó szívvel, s lélekkel ajánlom az Ördöngös pegazus című kötetet figyelmükbe. Gondolom, hogy verseinek fénylő szellemisége utat talál a versszerető olvasókhoz, tudva, hogy Góg János rendelkezik azokkal a kvalitásokkal, amelyek találkoznak az Alkotói-díjat adó MASZRE elképzeléseivel.
Azt is tudom, hogy közös jó barátunk, Faludy György a túlvilágról igent bólint ajánlásomra.” (Takács Tibor Táncsics-díjas író)


Góg János 60 vers (2011)

15. kötet

VERSEK

A szerző 60. születésnapjára kiadott kötet., melynek mottója a hátoldalon szereplő rövid vers, címe:

"Kísértés

Nem félem,
hogy egyszer
hűlt hamvaim súlya
mélyre nyom,
csak attól
félek, ha
nem marad utánam
semmi nyom!"


16. kötet (2013)

Pitypangoló

GYERMEKVERSEK

"A szerzőt régóta ismerem és becsülöm, szerkesztő és irodalomszervező tevékenységét a nemes hűség és elszántság példájaként tartom számon. A kötetet végigolvasva megnyugodtam: ugyanaz a józan, illúziótlan, de nem kiábrándult szemlélet nyilatkozik meg benne, mint a vidéki műveltség fejlesztésének ügye mellett elkötelezett értelmiségiben, a hátrányos helyzetű sorstársaiért kiálló organizátorban.

A magyar gyermekversírásnak, akárcsak a műfordításnak, az 1940-50-es években volt a virágkora. Legjobb költőink akkoriban jóformán csak ezekben a műformákban tudták elkerülni a korszakban kötelező, hazug szólamokat. Az elért magaslatok később is megmaradtak mércének, mint az országos vagy egyéb csúcsok egy-egy sportágban. Sok pályatársával együtt Góg János is olyan tradícióhoz csatlakozik, amely előírja az igényességet és a műgond szigorát."
Dr, Csűrös Miklós professzor
17. kötet (2013)

Szitál a fény

VÁLOGATOTT VERSEK

A budapesti RÍM Könyvkiadó jelentette meg a kötetet,
a "Költői arcélek" sorozat részeként. A könyv előszavaként Madár János Váci Mihály-díjas költő, a Magyar Írószövetség Választmányának tagja méltatta a szerző költészetét, több évtizedes művészeti és művelődésszervezői tevékenységét.
A kötetben nem tematikus és nem kronológikus válagatásban jelentek meg a versek, hanem a szerkesztő által kedvelt és választott formában.

.


18. kötet (2015)

Válogatott és új versek

RECENZIÓ

Góg János versei egyszerre foghatják meg az olvasót műfaji, poétikai változatosságukkal és alapjában mélyen egységes versmodelljükkel. A legkülönbözőbb, igen sokféle hagyományt felújító módon sokszínű a kötet a felvett versek műfaját tekintve: költői levél, óda, epigramma, tanító költemény, elégia, szerepköltemény, helyzetdal, folklorisztikus dal egyaránt és egyazon színvonalon található benne.
De a sok variáció mögül is pontosan kiérezhető alaphang mindvégig azonos: a vallomásosságé, a személyes, gyónás jellegű líráé ez, minden játékosság és szerepjátszás mögött is.
A csongrádi költő most megjelenő kötete egyrészt válogatás korábban már megjelent költeményei közül, másrészt ízelítőt ad azokból a versekből, amelyeket az utóbbi időben vetett papírra. Az összesen tizenegy fejezetbe szerkesztett kollekcióból két rész (a Párizsi szonettek és a Szonettkoszorú) egy-egy hosszabb opus, a többi (Vidéki Aphrodité, Útközben, Szemed tükrében, Pillanat, Játék stb.) önálló ciklusok sora.
A színvonalas, jelentős kötet minden verskedvelő olvasónak ajánlható.

(A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. irodalomtörténésze)


19. kötet (2015)

Tisza-parti Erato
RECENZIÓ

Góg János igényes kivitelű, egyedi tipográfiával könyvformába öntött versciklusa 64 rövidke erotikus költeményt tartalmaz, voltaképp egy vallomás-sorozatot a Tisza-partján élő fekete múzsához. Az Erato görög eredetű szó, a kilenc múzsa egyikét jelöli, aki a szerelmi és az erotikus líra pártfogója és megtestesítője. Ilyen címmel adta ki Babits Mihály az erotikus világköltészet remekeinek általa fordított darabjait. Góg János munkája is erősen hajaz a klasszikus irodalom erotikus verseire, ugyanis szigorú mértéktartással, remek arányérzékkel, klasszikus alakzatokban szól a szerelem érzéséről, a férfi és nő közötti vonzalomról, a testi vágyról és annak beteljesüléséről. A IV. számú darab ekként írja le a Tisza-parti múzsát: "Vágyat ébreszt fel fekete hajkoronája, / ajkain vad csókok után képzelt nevetés, / necc harisnyák felett húsos combjai tája, / dús csípőjén életért küzdő ősi vetés: / aratja sikerét a bűbáj iskolája..." Finom egységbe fonja a költő az éteri vagy fantáziáló vágyakozást a testiség megjelenítésével, de műveiben ott tükröződik a klasszikus szépség-kultusz meg a telhetetlen vágy megjelenítése is. Számos klasszikus allúzió jelenik meg a darabokban (XXI.), olykor természeti képen alapuló hasonlat fejezi ki a költő vágyakozását (XXV.), máskor pedig direktebb, szókimondóbb megjelenítésre vállalkozik (XXXVI.) Végül is az összes négy-hat-nyolc soros vers ugyanazt a lírai alanyt mutatja: a fekete hajú múzsa kegyeit kereső férfit, illetve az ő vágyakozását, beteljesült örömét, a csodálat érzését, az együttlét felejthetetlen élményét és a nőnek, mint esztétikumnak a mindenkor és mindenütt való jelenlétét. A Szerzői utószóban Góg János arról ír, hogy a szerelem és a testiség alapvetően meghatározza az ember életét: "A megélt érzés, az örömszerzés és örömforrás, a hódítás és a hódítottság nélkül csupán sivár hétköznapokat élnénk.Igényes küllemű kötetke, kétségtelen irodalmi értékkel.

©www.kello.hu


(cs)alagút (publicisztikák)

20. kötet (2017)


Ajánló

Az emberek szeretnek olvasni saját környezetük ügyes-bajos dolgairól. A magyar ember egyébként is kukucskálós fajta, vagyis érdeklődéssel lesi meg szomszédja, barátja, ellenfele magánéletét vagy közösségi tevékenységét. A saját megfigyelés lehet a pletykák terjedése elleni védekezés is, mivel a tapasztalatok mégiscsak pontosabb képet festenek egy-egy dologról, mint a kézen-közön szerzett információ.
Góg János közéleti és publicisztikai írásaiból összeállított könyv teljességgel tematikamentes, csupán a megszületésük és megjelenésük dátuma, valamint a helyszín mutat némi folyamatosságot.
A könyv egy szűkebb pátria, a szerző szülővárosa történéseinek tükrében villant fel képeket, amelyek nyomán az írásokat akár provinciálisnak is tekinthetjük, s így elsősorban azok érdeklődésére tarthat számot, akik e kisebb közösségben élik meg hétköznapjaik minden rezdülését. Mivel azonban a részek fontos elemei az egésznek, s mint ilyenek akár kivetülhetnek jellemzőségükkel az egészre, így hát valamennyi olvasó érdeklődését is felkelthetik.

A már évekkel ezelőtt megjelent írások egy csokorba gyűjtése és felmutatása a maiakkal azért is érdekes lehet, mert láttatja, hogy egy lírikus irodalmár, aki ráadásul érzékeny a közösségi történésekre, mennyivel tudja meghaladni kora gondolkodását, illetve miként érhetjük tetten véleményét, javaslatait évek múltán, mint megvalósuló szükségszerűségeket.
Azért is fontos dokumentáció ez a könyv, mert olyan személyiségekről is beszél benne a szerző, legyen annak apropója kiállítás-megnyitó, ünnepi beszéd, vagy éppen búcsúztató, akik jelentősen hozzájárultak egy szűkebb közösség, egy kisváros szellemi életének, értékrendszerének létrehozásához, életben tartásához, alakításához.
Az írások változatossága természetesen megnyilvánul a stílus változatosságában is, hiszen más egy könyvhöz előszót írni és más jegyzetet olyan jelenségekről, amelyeket kritikusan kell szemlélni, s melyek esetleg negatív képet is festenek döntéshozókról, népképviseleti szervekről. A szándék semmi esetre sem az indokolatlan bántás, hanem a figyelem felkeltése, az érintett és az olvasó rádöbbenésének elősegítése.
Azt mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a szerző nem csak szülötte Csongrádnak, hanem egész életművével (benne költői életműve, közéleti szerepvállalásai, jelentős kultúrtörténeti értékekkel bíró szervezetek alapítása) alakítója, formálója, továbbfejlesztője is városának, legtöbbször azonban központi, közösségi források, eszközök, lehetőségek nélkül, csupán saját tehetsége, küzdeni akarása, tudása, pénze felhasználásával, a közösségszervezés és fenntartás sziszifuszi munkáját is vállalva.
Kár, hogy a „hatalmon” lévők, a döntésekben résztvevők oly ritkán ismerik, ismerték fel azokat az értékeket, amelyek előttük hevertek, amelyek egyedül csak e kis közösségükre jellemzőek, mégis bennük tükröződik az egész magyar társadalmi valóság.
Reméljük, hogy ez a válogatás is segítségnyújtás a felismerésekhez vezető úton!
(a szerkesztő)


21. kötet (2018)

21. Kötet (2018)

A barátság kötelez. Góg János is így gondolta, aki A Parnasszus lépcsőjén című verskötetét költő barátja, Faludy Györgyre emlékezve kezdte és vele zárta. Hiszen úgy véli és igaza van, hogy barátunkat nemcsak életében kell szeretnünk, segítenünk, hanem akkor is, ha már eltávozott közülünk. Sőt. Akkor is, amikor az öreg borzas költő Pegazusán fellépkedett a Parnasszus lépcsőin, az Apollón, a költészetet pártoló isten vezette múzsák közé és onnan mosolyog le ránk. Okos, tájékozott irodalmárok, mondhatják, hogy a Parnasszusra nem vezet lépcső és a Pegazus, a szárnyas paripa nem lépked, hanem száll, de Faludy tanítványa, Góg János, aki költői szabadságot, fantáziát öreg barátjától is eltanulta, megengedheti magának, hogy verseiből, versköteteiből készítsen lépcsőt, amely a költészet szent hegyére vezet. Ennyit címadásról.

S hogy milyen komolyan veszi Góg János az öreg költő barátságát, azt azzal is, bizonyítja – ma már köztudott –, hogy a Föveny című csongrádi irodalmi folyóiratában, amelynek főszerkesztője, szinte minden lapszámban helyet ad Faludyról szóló tanulmánynak, írásoknak, verseknek, amelyekből az irodalomtörténészek dolgozhatnak, könyveket ad ki, ápolva költőtársa emlékét, és nem szalaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy öregbítse barátja hírnevét. Az eddig megjelent 21 kötetének szinte mindegyikében találunk verseket, vagy tisztelgő sorokat poéta barátjáról. Például a Válogatott és új versek című kötetében, amit 2014-ben adott ki, tíz verset szánt barátjának, akivel sajnos csak életének utolsó éveiben találkozhatott, több író-olvasó találkozót szervezett neki, és akit többször volt szerencséje fuvarozni, vendégül látni otthonában, iszogatni vele és jókat beszélgetni életről és irodalomról. Hogy mennyire fontosnak tartotta és tartja Góg János barátjának költészetét, azt azzal is bizonyította, hogy javaslatára a csongrádi alkotók körét Faludy Györgyről nevezték el és évente többször, de különösen minden év szeptemberében, a költő születésének és halálának hónapjában összejönnek, hogy felidézzék szellemét.
(Udvarghelyi András kritikus)


22. Kötet (2020)

Hűség és lázadás (regény)


A Csongrád művelődési életében meghatározó szerepet betöltő író, költő a memoárjában első kisgyermekkori emlékeitől, az életrajz kronológiáját követve eszmélkedésétől írja meg élete történetét. Első emlékei Budapesthez, Csepelhez kötődnek, a Csongrádon élő család a fővárosban elhelyezkedő édesapát követte ide. Góg János múltszemléletére két vonatkozás nagyon jellemző; egyrészt nem pusztán élettörténetét, hanem gondolkodásának fejlődését is megidézi, másrészt emlékeit utólag széles perspektívába illeszti. (Kello)


23. Kötet (2020-2021)

Tiszaparti erató


23. kötet
Tiszaparti erató (bővített, második ikiadás - 2020-2021)..


24. Kötet (2022)

Tükörképek - Leplezetlenül. Életinterjú a 70 éves Góg Jánossal


24. Kötet (2022)
Tükörképek - Leplezetlenül Életinterjú kötet a 70 éves Góg Jánossal

2021-ben ünnepelte hetvenedik születésnapját Góg János Juhász Gyula-, Toldy Ferenc-, Váci Mihály- és Művészeti Életpálya-díjas költő, író, a Föveny irodalmi folyóirat főszerkesztője, csongrádi lokálpatrióta. Az ő személye előtt tiszteleg a jelen kötet, mely valójában két kiadvány egybekötött változata. Az egyik felében (Leplezetlenül) Udvarhelyi András beszélget az irodalmárral (az interjúra több részletben, 2020 októberében, a koronavírus-járvány enyhülte idején került sor.)(Kelló)
A kötet másik felében (Tükörképek) családjának tagjaitól származó vallomások, irodalmárok műelemzései Góg János alkotásairól és baráti, pályatársi köszöntések kaptak helyet. A terjedelmes kötet méltó az alkotó széleskörű munkásságának bemutatásához az életkori jubileum megünnepléséhez.