Keresés a honlapon
Pályázati zárás
2014.09.22.

Lejárt a MIT és a Faludy György Irodalmi Műhely Szárnypróbálgatók 2015-ös pályázatának beadási határideje.
A pályázat zsűrije megkezdte munkáját.
Pályázat
2014.08.23.

Megjelent a "Szárnypróbálgatók 2015" című országos irodalmi pályázat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Szépírói Tagozata, és a Faludy György Irodalmi Műhely kiírásában.Pályamunkák beadási határideje: 2014. szeptember 21. 24 óra
FEJLESZTÉS
2014.08.22.

Tisztelt Érdeklődők!
Honlapom jelenleg fejlesztés alatt áll, rövid idő múlva megújult formában köszöntöm olvasóimat.
MAGYARUL

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Látogató!
Kedves Érdeklődő!

Ön most Góg János költő-író honlapján időz, s remélem nem is fogja sajnálni az itt eltöltött időt. Az alkotó emberek általában kissé magukba zárkózott lények, akiknek idejét, figyelmét, s talán érdeklődését is leköti az a tevékenység, amit végeznek. Az írók többsége – különösen az idősebb generáció – a régóta megszokott formában és körülmények között dolgozik, csattogtatja az írógépét, cserélgeti a kopott festékszalagokat – káromkodik, mikor összemaszatolja magát vele –, morzsolgatja a sercegő papírt, javítófestékkel babrál, s gyakran az összegyűrt lapok a papírkosárban végzik…
Mások, közöttük magam is már a korszerű technikát igénybe véve írnak, fel- és kihasználva annak minden előnyét és lehetőségét, természetesen az elérhető kapcsolatokkal együtt. A művészek – titkon, vagy bevallottan – valamennyien exhibicionisták is, így hát szeretik alkotásaikat, s benne önmagukat viszontlátni. Ennek formája lehet egy könyv, egy kiállítás, egy hangverseny, egy táncest, egy színházi előadás… s szerencsére manapság már lehet egy honlap is, amely kitágítja a megismerhetőség határait, hiszen állandó jelleggel elérhető a világ bármelyik pontjáról, képes felkelteni az érdeklődést az alkotó iránt, szemléltetve annak művészetét.
Ön – kedves érdeklődő – most egy ilyen honlapot olvasgat, s ha felkeltette érdeklődését, hozzájuthat írásaimhoz hagyományos formában megrendelve a Raszter Könyvkiadónál (Csongrád, Szép u. 12. * Tel: 63/788-836 * 06-20/9 148 906, raszterkiado@gmail.com), az irodalmi estjeimen, és a Könyvtárellátó Kft-n keresztül az ország számos könyvtárában, boltjában.


IN ENGLISH

JÁNOS GÓG Juhász Gyula-Prize winner poet WELCOME

Dear Visitor,

You are staying on the website of János Góg poet-writer at the moment and I truly hope that you won’t feel pity for the time spent here either. Creative persons are a little bit reticent, introvert individuals in general, whose time, attention and maybe also interests are engaged by the activity they are carrying out. The majority of writers – with special regard to the older generation – work in a format and under circumstances habitual for a long time. As such, they clap typewriters, keep changing the worn ink bands swearing when smeared with dirt during this procedure, they crumble the sizzling paper, tinkering it with correction fluid, and very usually the crumpled sheets end in the waste-paper basket...
Others, among them me as well, write utilizing the modern technology, using and exploiting all of its advantages and possibilities, naturally together with the available contacts. Artists are – secretly or admittedly – all exhibitionists as well, therefore they like seeing again their products and themselves in their works. The format of this can be a book, an exposition, a concert, a dance evening, a theatre performance…and fortunately it can also be a website nowadays, which expands the limits of cognition, as it is permanently available from any part of the world and it is able to arouse interest in the creator demonstrating his or her art.
You are reading such a website now, dear Visitor! If it aroused your curiosity you can have access to my writings in the traditional format at the Raszter Publishing House (Csongrád, Szép u. 12. * Phone: +(36) 63/483-374 * +(36) 20/9 148 906), in the Szeged and Csongrád stores of the HUMANITAS wholesale book trade and through the Library Supplying Ltd. in many libraries around Hungary.


EN FRANÇAIS

BIENVENUE

Cher(e) Visiteur,

Vous demeurez bien sur le site de l’écrivain-poète János GÓG et j’espère que vous n’allez pas regretter le temps que vous allez passer ici. En général, les gens créatifs se sont un peu renfermés en eux-mêmes, leur temps, leur attention et peut-être même leurs intérêts s’absorbent dans l’activité qu’ils font. La majorité des écrivains – surtout la génération plus âgée – travaille dans les circonstances auxquelles elle est habituée, elle fait claquer sa machine à écrire, change les rubans encreurs usés – jure quand elle se barbouille cependant – triture le papier, se manie avec le liquide correcteur et pourtant les feuilles atterrissent souvent dans la poubelle...

Autres, y compris moi, écrivent en utilisant les techniques modernes, profitant de tous ses avantages et de ses possibilités, avec, bien sûr, les relations accessibles. Les artistes – en cachette ou déclaré – sont tous exhibitionnistes, ils aiment donc se revoir leurs créations et eux-mêmes dedans. Ses formes peuvent être un livre, une exhibition, un concert, un spectacle de danse ou théâtre …et heureusement qu’aujourd’hui, on a la chance d’avoir un site Internet qui élargit les frontières des connaisances possibles, comme il est disponible en permanence partout dans le monde et il est capable de susciter l’intérêt envers l’artiste, présentant son art.

Vous, cher lecteur, vous lisez ici un site comme cela, et si ça vous a donné l’envie d’en savoir plus, vous pouvez trouver mes œuvres écrites selon le mode habituel chez la Maison d’Édition „Raszter” (Csongrád, Szép u. 12. * Tél: +(36) 63/483-374 * +(36) 20/9 148 906), à Szeged ou à Csongrád chez le marchand de livre HUMANITAS ou dans de nombreuses bibliothèques en Hongrie par la société Könyvtárellátó Kft.